+98 (31) 424  995  55

سبد سفارشات

سبد خرید خالی می باشد

فرم استخدام

نام و نام خانوادگی * : (*)
ورودی نامعتبر

نام پدر * :(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد * :(*)
/ / ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل * :(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان) * :(*)
ورودی نامعتبر

علت معافیت :
ورودی نامعتبر

محل سکونت * :(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت * :
ورودی نامعتبر

تلفن همراه * :(*)
ورودی نامعتبر

مدرک تحصیلی * :(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی *(*)
ورودی نامعتبر

محل تحصیل (دانشگاه) * :(*)
ورودی نامعتبر

تسلط به زبان*(*)
ورودی نامعتبر

سطح زبان
ورودی نامعتبر

سابقه کار * :(*)
ورودی نامعتبر

مهارت ها * :(*)
ورودی نامعتبر

آیا در حال حاضر شاغل هستید؟ * (در صورت مثبت بودن جواب، ذکر محل و نوع کار الزامی است.)(*)
ورودی نامعتبر