+98 (31) 424  995  55

سبد سفارشات

سبد خرید خالی می باشد

اخبار

بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول

در نخستین روز از نمایشگاه اتومکانیکا استانبول ۲۰۱۹، محمود احمدی، کنسول اقتصادی سفارت ایران در ترکیه از غرفه های ایرانی حاضر در نمایشگاه بازدید کرد. در این بازدید، محمودی با اشاره به توانمندی های بازار ترکیه، راهکارهای مساعدت با قطعه سازان کشورمان برای حضور پررنگ تر در بازار این کشور را تشریح کرد.

منبع : عصر نمایشگاه