+98 (31) 424  995  55

سبد سفارشات

سبد خرید خالی می باشد

این مجموعه با اعتقاد به بهبود محصولات اقدام به استمرار نظام های مدیریت کیفیت بر مبنای الزامات استانداردهای بین المللی  ISO/TS 16949-2009 از شرکت MIC انگلستان نموده است. همچنین صنایع چدن اصفهان با معرفی مجموعه چرخ پنجم به سبد محصولات خود موفق به اخذ گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار و پروانه کاربرد علامت استاندرد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران شد. 

 تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار چرخ پنجم                    تمدید اعتبار     ISO/TS 16949 - 2009 
          پروانه کاربرد علامت استاندرد اجباری چرخ پنجم
 گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار  تمدید اعتبار iso ts                     fifthwheel certificate